Projektledning och kalkyler

Johan Kits

johan@kitscontractor.se

0707-264 533

Arbetsledare

Hugo Jakobsson

hugo@kitscontractor.se

0722-824 600

Administration och ekonomi

Stefan Kits

stefan@kitscontractor.se

0709-960 965

Faktureringsadress:

Fack 1981

FE 1039

751 75 Uppsala

eller mail till: faktura@kitscontractor.se

Arbetande arbetsledare

Malin Kits

malin@kitscontractor.se

0704-470 089

Kontakta oss