Återvinning

white Triangle

Minska transporter & återanvänd material direkt på plats.
Vi krossar, sorterar och återvinner!

Miljövänliga och ansvarsfulla projekt

✔️ minskade transportkostnader och koldioxidutsläpp,

✔️ minskade avfallsmängder som deponeras på soptippar,

✔️ minskad energiförbrukning och effektivare råmaterialanvändning.

 

ca 90% av alla material som lämnas in på vår central i Enköping kan återvinnas och återanvändas.
Vi kan göra samma sak i ditt projekt.

Stubbkrossning

Att grovkrossa stubbarna direkt vid avlägget innebär effektivare transporter, vilket i sin tur ökar lönsamheten. 

Kits Contractors mobila stubbkross kan ställas upp på plats och krossa stubbarna. Det minskar transporterna samt förenklar hanteringen av trä, löv, grenar osv på plats. Krossen göra flis som kan köras iväg direkt till t.ex värmeverket.

Genom ett löpande band överförs sedan grovkrossade stubbar till en sil där jord och sten sorteras. Den färdiga flisen läggs marken och kan sedan transporteras med en konventionell flisbil direkt till värmeverket. 

♻️ Färre transporter
♻️ Från skog till biobränsle
♻️ Miljövänligt företagande

Mobil krossning & sortering

Vi på Kits Contractor erbjuder mobil krossning och sortering i täkter, på återvinningar eller direkt på din byggarbetsplats. Beroende på vilken produkt du vill framställa kan vi seriekoppla en eller flera krossar med ett eller flera sorteringsverk. Vi anpassar oss efter dina behov. Desto tidigare vi involveras i projektet desto mer effektiva kan vi vara och desto mer material kan återvinnas.

Lokal sortering och krossning direkt på plats:

♻️ Spar in på transportkostnader och CO2

♻️ Effektivisera materialhanteringen

♻️ Skapar mer hållbara projekt

Vad kostar det att hämta material?

0 kr

0 m3

0 ton

exkl. moms

KONTAKT