Återvinning

white Triangle

Vi skapar en ny norm för cirkulär hantering av massor

 

✔️ Lägre transportkostnader och koldioxidutsläpp

✔️ Minskade avfallsmängder som deponeras

✔️ Minskad energiförbrukning och effektivare råmaterialanvändning

Cirka 90% av alla material som lämnas in på vår central i Enköping kan återvinnas. Det som tidigare var ett avfall blir en ny produkt som kan gå tillbaka och återanvändas.

Vi kan göra samma sak på plats i ett projekt. Då kan vi krossa, sortera och återanvända materialen direkt på plats för att minska projektets totala miljöpåverkan samt minska kostnaderna både miljömässigt och ekonomisk.

Därför ska du anlita Kits Contractor för ditt nästa projekt

Miljövänlig hantering av massor

Minska behovet av deponier och minimera miljöpåverkan genom optimerad återanvändning och återvinning.

Sänk kostnaderna

Eliminera omfattande transporter till avlägsna anläggningar vilket minskar kostnaderna för bränsle, arbetskraft och hantering.

Spara tid

Sortera schaktmassorna direkt på plats. Spara värdefull tid som möjliggör snabbare framsteg i ditt projekt och minska driftstopp.

Öka flexibiliteten

Mobila sorteringsenheter kan enkelt flyttas mellan olika platser, vilket ger flexibilitet för olika projekt och arbetsplatser.

Återvinn mer

Genom att sortera materialen redan vid källan ökar den mobila sorteringen av schaktmassor återvinningsgraden och minskar resursslöseri.

Optimera materialanvändningen

Återvunna material kan användas på nytt i projektet och minska behovet av nya naturresurser.

Minska trafikbelastning

Färre materialtransporter till och från deponi och grustag minskar belastningen på våra vägar och infrastruktur.

Hållbarhetsfokus

Visa ett starkt engagemang för hållbarhet och miljöskydd. Vi arbetar med End-Of-Waste, vilket innebär att avfall ska upphöra att vara just avfall, i enlighet med EU:s kriterier.

Positivt företagande

Visa upp ett ansvarsfullt och hållbart företagande genom att använda innovativa lösningar och en mer miljövänlig teknik för projekt som kräver hantering av massor.

Våra tjänster inom återvinning

Mobil sortering av massor

Vi på Kits Contractor erbjuder mobil sortering av material direkt ute på plats. Beroende på vilken produkt du vill framställa kan vi seriekoppla en eller flera krossar med ett eller flera sorteringsverk.

Vi anpassar oss efter dina behov. Ju tidigare vi involveras i projektet desto mer effektiva kan vi vara och desto mer material kan återvinnas.

 

♻️ Spar in på transporterna

♻️ Effektivisera materialhanteringen

♻️ Öka återvinningen av material

Mobil krossning

Vi på Kits Contractor erbjuder mobil krossning på plats i projektet. Beroende på vilken produkt du vill framställa kan vi seriekoppla en eller flera krossar med ett eller flera sorteringsverk.

 

♻️ Spar in på transportkostnader och CO2

♻️ Effektivisera materialhanteringen

♻️ Skapar mer hållbara projekt

Stubbkrossning

Att grovkrossa stubbar direkt vid avlägget innebär effektivare transporter, vilket i sin tur ökar lönsamheten. 

Kits Contractors mobila stubbkross minskar transporter samt förenklar hanteringen av träd, löv och grenar på plats.

Genom ett löpande band överförs grovkrossade stubbar till en sil där jord och sten sorteras. Den färdiga flisen läggs marken och kan sedan transporteras med en konventionell flisbil direkt till värmeverket. 

Krossen gör flis som kan köras iväg direkt till till exempel värmeverket.

 

♻️ Färre transporter
♻️ Från skog till biobränsle
♻️ Miljövänligt företagande

KONTAKT