Anläggning av uppfart

Anläggning av uppfart

Vid anläggning av uppfart krävs ett noga förarbete. Kom även ihåg att bibehålla ett dräneringsfall på 1-2 cm från byggnaden.

Vad behöver du?

Vid anläggning av uppfart behövs tre lager.

Lager 1: Gårdsgrus 8/16, 5 cm
Lager 2: Bergkross 0/16, 10 cm
Lager 3: Bergkross 0/32, 20 cm

kits_illustration_uppfart (1)
kross 0-32

Bergkross 0/32

Bottenlager

Bergkross 0/32 är det understa lagret och utgör den bärande basen för din struktur. Du behöver bergkross 0/32 för att få en stabil och jämn grund på din uppfart. Det ska vara lätt att underhålla samtidigt som det är vattenavledande.

Bergkross 0/32 betyder att bergkrossen består av krossflisor som varierar mellan 0 millimeter upp till 32 millimeter i storlek.

Bergkross 0/32 kallas slitlager och säljs per byggsäck eller per ton. Du kan hämta det direkt hos oss och vår central i Enköping eller boka en leverans.

bergkross0-16 (1)

Bergkross 0/16

Mellanlager

Bergkross 0/16 är det mittersta lagret och läggs ovanpå bergkross 0/32. Bergkross 0/16 har samma kännetecken som lagret under, förutom att bergkrossen består av krossflisor i mindre storlek. Bergkross 0/16 betyder att krossflisorna varierar i storlek mellan 0 millimeter upp till 16 millimeter.

De båda lagren bergkross behövs i din uppfart för stabilitet, jämnhet och för att uppfarten inte ska sjunka.

Bergkross 0/16 kallas slitlager och säljs per byggsäck eller per ton. Du kan hämta det direkt hos oss och vår central i Enköping eller boka en leverans.

gårdsgrus 816

Gårdsgrus 8/16

Översta lagret

Det översta lagret i din uppfart består av gårdsgrus. Du ska använda den större modellen av grund som är tillverkat av natursingel i fraktionen 8/16. Det är ofta använt som dekorationssten vid uppfarter eller gångar.

Gårdsgrus säljs per kärra eller per ton och du kan hämta direkt från vår central i Enköping eller boka och få en hemleverans.

Anlägg en uppfart steg för steg

Vid anläggning av uppfart krävs ett noga förarbete. Kom även ihåg att bibehålla ett dräneringsfall på 1-2 cm från byggnaden.

Steg 1: Utmarkering eller, som vi kallar det, utsättning

Du börjar med att bestämma hur uppfarten ska se ut, vilken storlek ska den ha samt hur många bilar ska få plats. Föreställ dig alla tänkbara scenarier och utforma uppfarten efter det.

När du bestämt dig för storlek på yta märker du upp denna genom att fästa/spika ner pinnar. Därefter spänner du ett snöre mellan pinnarna för att få en tydligare visuell bild över hur uppfarten kommer att se ut.

Steg 2: Grävning, även kallat schaktning

Steg två i processen är grävningen. Det är det tyngsta arbetet och kräver en maskin. Maskiner för arbetet, såsom en grävmaskin, hittar du att hyra hos välsorterade byggvaruhus och maskinuthyrare. Du behöver gräva bort det översta jordlagret och djupet ska vara minst 20 centimeter för att bland annat undvika tjälskjutning. Vi brukar rekommendera ett bärlager på 10-15 centimeter.

Steg 3: Bärlager

När all jord har grävts bort kan du börja med anläggningen av bärlagret. Antalet bärlager kan variera beroende på markens förutsättningar – är marken mjuk kan det krävas fler bärlager. Varje bärlager ska vara minst 10-15 centimeter högt.

Du börjar med bergkross 0/32. Det är viktigt att det här lagret packas och jämnas ut ordentligt. För bästa möjliga resultat kan du använda dig av en så kallad padda, eller vibrationsstamp. Den vibrerar marken och gör att bergkrossen faller ihop så tätt som det är möjligt. Du vattnar varje bärlager innan du använder paddan vilket gör att bergskrossen blir ännu hårdare packad. Även vibrationsstampen eller paddan kan du hyra hos maskinuthyrare eller välsorterade byggvaruhus.

Fortsätt sedan med bergkross 0/16 och utför samma procedur som med bergkross 0/32.

Steg 4: Fiberduk

Nu är det dags att använda fiberduken. Duken kommer att hjälpa dig dela på de olika skikten i marken. Om du inte har en fiberduk mellan lagren riskerar du att blanda jord med grus, vilket i sin tur kan vara en försämring i bärigheten. Sker detta blir även grusets dräneringsförmåga sämre. Genom att använda fiberduk kan du även minska risken för sättningar, vilket betyder att markytan sjunker på grund av den underliggande jordens kompression.

Vid skarvning av duk ska det vara minst 40 centimeter överlapp.

Steg 5: Ytskikt/slitlager/grus

Nu är det äntligen dags att lägga grus, men grus är inte bara grus. Det finns en uppsjö av olika sorter och färger att välja mellan.

Gruset är tillverkat av natursingel i fraktionen 8/16, vilket klassas som en större grussort och används ofta för gångar och uppfarter, en så kallad dekorationssten.

Du kan välja om du vill köpa materialet per ton eller per kärra, och hämta direkt från vår återvinningscentral i Enköping eller boka en hemleverans.

Behöver du hjälp? Kontakta oss!

Fler guider

Toppdressa gräsmattan med dressjord

Toppdressnings av gräsmattan hjälper gräset att växa bättre och få mer näring. Läs mer om hur i vår guide.

Läs guide

Försvunnet gårdsgrus?                                

Gårdsgruset tenderar att försvinna allt eftersom. Räkna ut hur mycket du behöver.

Läs guide