Lämna asfalstmassor

white Triangle

Återvinna asfalt

Idag tas stora mängder asfaltsbeläggningar bort från landets vägar och gator. Många företag är idag miljömedvetna samt ser att man kan minska sina utgifter genom effektiv återvinning av asfalt. Att återvinna asfalt direkt på plats kan ge höga besparingar i form av transporter, deponi och sannolika miljöavgifter. Vi på Kits Contractor sitter på en hög kompentens när det kommer till återvinning. Vi erbjuder våra kunder olika lösningar genom att själv få välja om återvinningen ska ske på arbetsplatsen eller på vår återvinningscentral.

Mottagning av asfalt

Vi tar inte emot asfalt som innehåller en för stor mängd stenkolstjära. Asfaltens innehåll får endast innehålla cancerogena PAHer upp till 10 mg/kg TS samt summa övriga PAHer upp till 40 mg/kg TS för att vi ska kunna ta in dom. Stenkolstjära användes ofta förr i asfalt och klassas idag som ett skadligt avfall. Materialet slutade användas 1973 men har innan dess använts i flera årtionden. Det kan därför förekomma stenkolstjära i många äldre asfaltsvägar runtom i landet. Detta gör att analysen av asfalten blir extremt viktig för att kunna få fram innehållet och hantera materialet på rätt sätt. Avfallslämnaren ska själv kontrollera asfaltens innehåll innan det överlämnas till oss.

Alla nedan angivna priser förutsätter MRR (mindre än ringarisk). All intippning av massor sker med vikt på fulla lass av max last.

Användningsområden för återvunnen asfalt

Återvinning av asfalt kan genomföras på vår återvinningscentral eller direkt på arbetsplatsen med hjälp av våra specialanpassade krossanläggningar som är flyttbara. Vi ser till att leverera återvunnen asfalt som kan användas till olika ändamål. Du kan bland annat använda den återvunna asfalten som slitlager, bärlager eller förstärkningslager på vägar och gator. Det går även använda som inbladning vid produktion av ny asfalt. Idag är det relativt enkelt att återvinna asfalt från vägar och gator. Fräst och krossad asfalt går att återvinna med hög kvalitet tack vare våra utrustningar och den utvecklade tekniken vi har idag. Det går dessutom att lagra den återvunna asfalten utan att försämra kvaliteten.

Innan vi tar emot din asfalt måste du som avfallslämnare fylla i en deklaration. Du behöver även ta ett prov på asfaltens innehåll för att kunna se om det är förorenat eller inte. Har du frågor eller vill diskutera möjliga lösningar kring återvinning av asfalt, kontakta oss.

recycle@2x

= Återvunnet material

PRISERNA GÄLLER FR.O.M. 2021-03-09 - MOMS TILLKOMMER

asfalt-rund-300
Bruten asfalt

110 kr/ton

asfalt-rund-300
Fräst asfalt

20 kr/ton

Det är du som avfallslämnare som ansvarar för att massorna blir deklarerade och provtagna innan det överlämnas till oss. Vet du inte hur man deklarerar eller utför en provtagning kan du kontakta oss så hjälper vi dig med detta.

Hos oss betalar du enklast med swish som privatperson!

Swish_Logo_Secondary_RGB

123 563 7731

KONTAKT