Lämna betongmassor

white Triangle

Återvinna betong

Betong har en stor potential till återvinning. Vi ser även att återvinning av betong ökar, främst för att man kan åstadkomma miljömässiga, tekniska och ekonomiska förmåner. Den tekniska utvecklingen har gjort att material idag används på ett försäkrat sätt utan att försämra kvaliteten på det återvunna materialet. Betong går att återvinna som ballast i ny betong eller som fyllnadsmaterial för vägar. Vi på Kits Contractor jobbar hela tiden efter att uppnå en cirkulär ekonomi på allt vi får in.

Rivningsbetong som uppstår när olika byggnadskonstruktioner rivits ner, har en stor möjlighet till återvinning. Det går att krossa betongen för att återanvända materialet på plats eller köras till vår återvinningscentral i Enköping för återvinning. Den rivna betongen går att återanvända som ballast i ny betong eller som fyllnadsmaterial. Förutom de ämnen som finns i betong kan det också förekomma rester av annat avfall vid rivningen. Det betyder att man måste vara försiktig vid användandet av krossad rivningsbetong eftersom det finns risk för att farliga ämnen lakas ut.

Restbetong har också stora möjligheter till återvinning. Restbetong är överbliven betong från industrianläggningar som krossas ner för att sedan använda som ballast i ny betong eller som fyllnadsmaterial i olika konstruktioner. Restbetong innehåller inga andra ämnen än det som förekommer i cement och kan därför klassas som hyr material som inte är miljöbelastat.

Alla nedan angivna priser förutsätter MRR (mindre än ringarisk). All intippning av massor sker med vikt på fulla lass av max last.

recycle@2x

= Återvunnet material

PRISERNA GÄLLER FR.O.M. 2024-03-01 - MOMS TILLKOMMER

marmor-rund.300
Marmor

Skivor

450 kr/ton

betong-rund-300
Oarmerad betong

140 kr/ton

betong-rund-300
Armerad betong under 400 mm

250 kr/ton

betong-rund-300
Armerad betong över 400 mm

450 kr/ton

betong-rund-300
Blöt betong

140 kr/ton

betong-rund-300
Betongslam

550 kr/ton

deponi-rund-300
Osorterad deponi

Fiberduk, Betong, Tegel, Jord, Armering, Plast, Frigolit, Plåt m.m.

975 kr/ton

tegel-rund-300
Tegel

140 kr/ton

Det är du som avfallslämnare som ansvarar för att massorna blir deklarerade och provtagna innan det överlämnas till oss. Vet du inte hur man deklarerar eller utför en provtagning kan du kontakta oss så hjälper vi dig med detta.

Vad består betong av?

Betong består av berg, grus, vatten och cement. Betongen innehåller helt enkelt material från naturen och är ett av de vanligaste konstruktionsmaterialen i Sverige. Den störta delen av betongen består av grus och berg. Resterande innehåll består av cement och en liten mängd vatten. För att få betongen att bli mer beständig med bättre gjutegenskaper används även en liten mängd tillsatsmaterial som exempelvis slagg, silikastoft och flygaska. Man kan själv ersätta en del av cementen med tillsatsmaterial eller välja en cementsort som redan innehåller tillsatsmaterialet. Olika sammansättningar av betong ger olika egenskaper som går att använda till flera olika konstruktioner. Tillsatserna har inte en negativ påverkan av återvinning av betong eller för konsument vid användning.

Innan vi tar emot din betong måste du som avfallslämnare fylla i en deklaration. Du behöver även ta ett prov på betongens innehåll för att kunna se om det är förorenat eller inte. Har du frågor eller vill diskutera möjliga lösningar kring återvinning av betong, kontakta oss.

Hos oss betalar du enklast med swish som privatperson!

Swish_Logo_Secondary_RGB

123 563 7731

KONTAKT