Lämna jordmassor och schaktmassor

white Triangle

Återvinning av jord och schaktmassor

Vid grävarbeten och entreprenadsjobb uppstår ofta överblivna jord och schaktmassor som behöver omhändertas. På vår återvinningsanläggning i Enköping kan du som kund lämna ditt överskott av jord och schaktmassor som vi sedan återvinner till nytt material igen. Vi har gjort även återvinning ute på arbetsplatser runt i mellan Sverige. För att återvinningen ska bli så maximal som möjlig ser vi hela tiden till att göra löpande kontroller. Vi tar emot schaktmassor upp till en förorenings grad, KM (Känslig Markanvändning), och har som krav att kunderna själva ska ha kontrollerat schaktmassans innehåll inom vi tar emot dom. Detta görs genom en jordanalys. Den mängd material som inte går att återvinna hamnar på en kontrollerad deponeringsanläggning.

Vad är schaktmassor?

Schaktmassor är det material som blivit över och inte längre kommer till användning vid en urgrävning. Massans innehåll avgör vilket tillvägagångssätt som ska användas för att återvinningen ska bli så maximal som möjligt. Ser man att innehållet är förorenat i analysen kan man i de flesta fall anrika föroreningen för att så lite som möjligt ska hamna på deponin. Det är viktigt att analysera schaktmassans innehåll eftersom en del föroreningar utsätter samhället för skadegörelse. Vi på Kits Contractor återvinner jord och schaktmassor som är rena, osorterade, blöta samt massor av vegetation och blöt lera.

Alla nedan angivna priser förutsätter MRR (mindre än ringarisk). All intippning av massor sker med vikt på fulla lass av max last.

recycle@2x

= Återvunnet material

PRISERNA GÄLLER FR.O.M. 2024-03-01 - MOMS TILLKOMMER

fyllnadsmassor-rund-300
Rena Schaktmassor

Skall ej innehålla fraktioner >200mm

90 kr/ton

fyllnadsmassor-rund-300
Osorterad schaktmassor

Innehåller fraktioner >200 mm

135 kr/ton

fyllnadsmassor-rund-300
Vegetation

145 kr/ton

fyllnadsmassor-rund-300
Blöta schaktmassor

Inte flytande. Skall gå att höga upp till 1,5 m höjd)

270 kr/ton

fyllnadsmassor-rund-300
Blöt lera

Blöt lera avser flytande, rinnig konsistens

Kontakta oss för prisuppgifter

Hantering av schaktmassor

Alla schaktmassor som vi tar i måste uppfylla kraven för inert avfall. Vet du inte om schaktmassan är inert eller inte bör du kontrollera detta genom ett analyseringsprov. Schaktmassor som kommer ifrån industrimark, gruvindustri, sågverk eller vägar och järnvägsområden misstänks alltid vara förorenade. Det är viktigt att dessa massor alltid blir prövade för att kunna få ett svar på om de kan deponeras på deponi för inert avfall. Det är avfallslämnarens uppgift att utföra provet på schaktmassan nödvändiga ska göras inom de kör till anläggningen. Behöver du hjälp att utföra analyser av dina schaktmassor.

Innan vi tar emot dina schaktmassor måste du som avfallslämnare fylla i en deklaration. Du behöver även ta ett prov på schaktmassans innehåll för att kunna se om det är förorenat eller inte.

Schaktmassor pris

Priset för inlämnad jord och schaktmassa kan variera beroende på massans innehåll och vikt. Genom att fylla i din schaktmassas innehåll och vikt i vår kalkylräknare får du fram priset på att överlämna massan till oss. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor och funderingar, eller för att diskutera eventuella lösningar.

Det är du som avfallslämnare som ansvarar för att massorna blir deklarerade och provtagna innan det överlämnas till oss. Vet du inte hur man deklarerar eller utför en provtagning kan du kontakta oss så hjälper vi dig med detta.

Hos oss betalar du enklast med swish som privatperson!

Swish_Logo_Secondary_RGB

123 563 7731

KONTAKT