Mobil krossning & sortering

white Triangle

Mobil krossning ute på arbetsplatser

Vi erbjuder mobil krossning och sortering i täkter, på återvinningar eller direkt på din byggarbetsplats. Tjänsten används ofta där bergsprängning sker och den går enkelt att anpassa efter dina behov, små som stora mängder.
Att använda mobil krossning direkt på plats kan ge höga besparingar i form av färre transporter, minskad deponi och eventuella miljöavgifter.
Det är helt enkelt ett miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ för dig som är i behov av krossning och sortering.

 

Hur går mobil krossning till?

Våra mobila krossar och sorterverk kan flyttas till täkter, återvinningar och arbetsplatser där produktionen snabbt kan komma igång.
Beroende på kundens behov så kan vi seriekoppla en eller flera krossar med ett eller flera sorterverk.

Är ni även i behov av hjälp med knackning eller spräcknings/sprängningsarbeten så hjälper vi er även med detta.

KONTAKT