Om oss

Kits Contractor startades år 2011 som ett entreprenadbolag i Enköping. Vi arbetade då med installation av vatten och avlopp men har sedan år 2013 kompletterat verksamheten med återvinning av material. Verksamheten växer successivt och har sedan 2018 lyckats etablerat oss i en större skala i Enköping samt i andra orter. Under periodens gång har vi löpande anpassat vår personalstyrka utifrån efterfrågad kompetens. Vi är idag ca 10 personer som jobbar på Kits Contractor.

Våra arbetsområden är idag entreprenad och återvinning. På återvinningssidan tar vi endast in och återvinner överblivna massor som kan gå ut i bruk igen, vilket innefattar asfalt, betong, berg, grus, sand, jordprodukter, stubb, ris och kompost av trädgårdsavfall.  Av de massor vi tar in kan vi återvinna mellan 85–100% beroende på massans innehåll.

På entreprenadsidan gör vi allt från grundarbete till färdig platta av nybyggnation samt sprängning och spräckning. Vi har även en flexibel maskinpark vilket gör att vi kan utföra allt från större till mindre projekt.

Kontakt

Kits_Johan
Projektledning och Kalkyler

Johan Kits

Kits_Hugo
Arbetsledare

Hugo Jakobsson

Namnlös design (23)
Administration & Ekonomi

Stefan Kits

omOss12@2x