Produkter

white Triangle

Lämna Material

Vid olika byggprojekt uppstår det ofta överblivet material som behöver omhändertas. På vår anläggning i Enköping kan du som privatperson eller företag lämna ditt överskott av material som vi sedan tar hand om. Genom att överlämna ditt byggavfall till oss kan vi garantera dig en kvalitetssäkrad och hållbar hantering som möter de krav som ställs ute på arbetsplatserna. Vi tar hand om avfall som består av jord och schaktmassor, betong, asfalt, trädgårdsavfall samt berg och sten. Det inkommande materialet sorteras sedan upp eller återvinns till nytt och användbart material igen som går att köpa per ton, byggsäck eller släp.

Det är du som avfallslämnare som ansvarar för att massorna blir deklarerade och provtagna innan det överlämnas till oss. Vet du inte hur man deklarerar eller utför en provtagning kan du kontakta oss så hjälper vi dig med detta.

Hämta Material

Vi jobbar enkelt och smart vid sortering och återvinning av inkommande material. Vårt material fungerar lika bra att använda till större entreprenadarbeten som till mindre arbetsprojekt på bakgården. Du har både som privatperson och företag möjligheten att välja på flera olika material som har blivit sorterat och återvunnet på vår anläggning. Vi besitter den kunskap och erfarenhet som krävs för att kunna återvinna material av hög kvalitet. Vi ser även till att göra regelbundna kontroller för att säkerställa att det också bibehåller den.

Genom att köpa vårt sorterade och återvunna material är du skonsam mot miljön och sparar både tid och pengar.

Hos oss betalar du enklast med swish som privatperson!

Swish_Logo_Secondary_RGB

123 563 7731

Vad kostar det att hämta material?

0 kr

0 m3

0 tons

exkl. moms

KONTAKT