Asfaltskross

Asfaltskross är återvunnen asfalt som får ett andra liv. Den kan användas som slitlager på uppfarter, parkeringar och vägar.

Materialet säljs per ton och du kan hämta det direkt från vår återvinningscentral i Enköping eller boka leverans.  

0-18asfalt (1)

Asfaltskross 0/18

Återvunnet material (100 × 50 px)

Asfaltskross är återvunnen asfalt som fått ett nytt liv. Fraktionen 0/18 är perfekt att använda som slitlager på uppfarter, gångar och parkeringar.

50 kr / ton

(62.50 kr / ton inkl. moms)

50 kr / ton
(62.50 kr/ton inkl. moms)

PRISERNA GÄLLER FR.O.M. 2024-03-01.

0-18asfalt (1)

Asfaltskross 0/32

Återvunnet material (100 × 50 px)

Asfaltskross 0/32 är ett återvunnet material som är perfekt att använda som slitlager på uppfarter och vägar.

45 kr / ton (56 kr/ton inkl. moms)

45 kr / ton (56 kr/ton inkl. moms)

PRISERNA GÄLLER FR.O.M. 2022-06-01. MOMS TILLKOMMER.

0-90 asfalt

Asfaltskross 0/90

Återvunnet material (100 × 50 px)

Asfaltskross 0/90 är ett grövre material perfekt att använda som slitlager på uppfarter, parkeringar och vägar. Att använda återvunnen asfaltskross är ett billgare och mer miljövänligt alternativ till att lägga ny asfalt.

20 kr / ton
(25 kr / ton inkl. moms)

20 kr / ton
(25 kr / ton inkl. moms)

PRISERNA GÄLLER FR.O.M. 2022-03-01. MOMS TILLKOMMER.

Hos oss betalar du enklast med swish som privatperson!

Swish_Logo_Secondary_RGB

123 563 7731

Vad kostar det att hämta material?

0 kr

0 m3

0 ton

exkl. moms

KONTAKT

Återvunnen asfalt, även kallat asfaltrecycling, är en metod för att återanvända restmaterial från gamla asfaltbeläggningar. Detta kan vara allt från gamla gator och parkeringsplatser till flygplatser och motorvägar. Asfaltrecycling är en miljövänlig metod för att använda gamla asfaltbeläggningar, samtidigt som det minskar behovet av att producera ny asfalt från råvaror.

Vad är återvunnen asfalt?

Återvunnen asfalt är restmaterial från gamla asfaltbeläggningar som har krossats och sorterats för att användas igen. Det kan användas för en mängd olika projekt, inklusive vägbyggnad, järnvägar och inom byggbranschen. Asfaltrecycling är också ett sätt att återvinna energi som har gått åt för att producera den ursprungliga asfaltbeläggningen.

Varför ska man använda återvunnen asfalt?

Att använda återvunnen asfalt har många fördelar, både för miljön och ekonomin. För det första minskar det behovet av att producera ny asfalt från råvaror, vilket minskar miljöpåverkan. Dessutom är återvunnen asfalt ofta billigare än att producera ny asfalt, vilket gör det till ett ekonomiskt fördelaktigt val.

Hur återvinns asfalt?

Asfalt återvinns genom att gamla asfaltbeläggningar krossas och sorteras. Metoderna kan variera beroende på typen av beläggning, men Kits Contractor i Enköping använder krossverk och separationsutrustning. Efter det sorteras materialet för att skilja kvarvarande sten, grus och annat icke-asfaltmaterial. Återvunnet asfalt kan sedan användas i nya projekt. Allt material som säljs hos Kits Contractor är klassat som MRR (mindre än ringa risk)

Återvunnen asfalt i Enköping

Kits Contractor i Enköping erbjuder asfaltrecycling service, tillgängliga för både professionellt bruk och privatpersoner. Vi erbjuder tjänster som krossning, sortering och transport av återvunnet asfalt. Användningen av återvunnen asfalt ger ett ekologiskt och ekonomiskt fördelaktigt alternativ jämfört med att producera ny asfalt från råvaror. Det hjälper också till att minska mängden avfall som skickas till deponier och bidrar till en hållbar utveckling.

Att använda återvunnet asfalt i projekt i Enköping är ett bra val för att hjälpa till att minska miljöpåverkan och samtidigt att spara pengar. Kits Contractor i Enköping erbjuder också tjänster för att hjälpa byggherrar och entreprenörer att hantera detta material säkert och effektivt. Asfaltrecycling kan också bidra till att underhålla och förlänga livslängden på viktiga infrastrukturprojekt och byggnadsprojekt i Enköping. Välkommen att kontakta oss för mer information.