Betongkross

Betongkross tillverkas av återvunnen betong. Det är ett mycket bra grönt alternativ att välja som bärlager och slitlager på vägar som har tyngre trafik.

betongkross

Betongkross 0/90 och 0/150

Återvunnet material (100 × 50 px)

Betongkross kan dels användas som bärlager vid nybyggnad eller som slitlager och förstärkning av skogsvägar.

Produkten är mycket miljövänlig då den ger gammal betong ett nytt liv. Betong som produkt är annars dyr att nyskapa och kostsam att deponera vilket betyder att det är extra bra när den kan återanvändas.

45 kr / ton
(56 kr / ton inkl. moms)

45 kr / ton
(56 kr / ton inkl. moms)

PRISERNA GÄLLER FR.O.M. 2024-03-01.

Hos oss betalar du enklast med swish som privatperson!

Swish_Logo_Secondary_RGB

123 563 7731

Vad kostar det att hämta material?

0 kr

0 m3

0 ton

exkl. moms

KONTAKT

Återvunnen betongkross, även kallat betongrecycling, är en metod för att återanvända restmaterial från gamla betongstrukturer. Detta kan vara allt från gamla gator och broar till gamla byggnader och fundament. Betongrecycling är en miljövänlig metod för att använda gamla betongstrukturer, samtidigt som det minskar behovet av att producera ny betong från råvaror. Vi på Kits Contractor hjälper dig att återvinna betong direkt på plats samt säljer återvunnen betong till privat och företag.

Vad är återvunnen betongkross?

Återvunnen betongkross är restmaterial från gamla betongstrukturer som har krossats och sorterats för att användas igen. Det kan användas för en mängd olika projekt, inklusive vägbyggnad, järnvägar och inom byggbranschen. Betongrecycling är också ett sätt att återvinna energi som har gått åt för att producera den ursprungliga betongen.

Varför ska man använda återvunnen betongkross?

Att använda återvunnen betongkross har många fördelar, både för miljön och ekonomin. För det första minskar det behovet av att producera ny betong från råvaror, vilket minskar miljöpåverkan. Dessutom är återvunnen betongkross ofta billigare än att producera ny betong, vilket gör det till ett ekonomiskt fördelaktigt val.

Hur återvinns betongkross?

Betongkross återvinns genom att gamla betongstrukturer krossas och sorteras. Metoderna kan variera beroende på typen av struktur, men vanligtvis används krossverk och separationsutrustning. Efter det sorteras materialet för att skilja kvarvarande stål, tegel och annat icke-betongmaterial. Återvunnet betongkross kan sedan användas i nya projekt.

Återvunnen betong i Enköping

Kits Contractor i Enköping erbjuder betongrecycling service, som är tillgängliga för både professionellt bruk och privatpersoner. Vi erbjuder tjänster som krossning, sortering och transport av återvunnen betongkross samt säljer produkten direkt till slutkund. Användningen av återvunnen betongkross ger ett ekologiskt och ekonomiskt fördelaktigt alternativ jämfört med att producera ny betong från råvaror. Det hjälper också till att minska mängden avfall som skickas till deponier. Dessutom, återvunnen betongkross kan också ha bättre prestanda jämfört med ny betong, såsom hårdare yta, mindre porositet och bättre vattenavrinning.

Att använda återvunnen betongkross från Kits Contractor är ett bra val för att hjälpa till att minska miljöpåverkan och samtidigt att spara pengar. Kits Contractor i Enköping erbjuder också tjänster för att hjälpa byggherrar och entreprenörer att hantera detta material på ett säkert och effektivt sätt.