jord på småsäck

white Triangle

jord & gödsel av hög kvalitet

Hemligheten till ett lyckat odlingsprojekt är en jord av bästa kvalitén. Hos oss hittar du olika sorters jord och gödsel på småsäck från Rölunda som passar för de flesta användningsområden och odlare. Vi erbjuder allt ifrån special jord som är noggrant skapad för växter med specifika krav samt Natur jord som enbart innehåller naturliga råvaror. Naturjorden är tillverkad på ett miljövänligt sätt som ger dig de ultimata förutsättningarna att lyckas med din odling. Alla säckar från naturserien innehåller en hög mängd näringsämnen och nyttiga mikroorganismer. Vissa är även godkända för ekologisk odling.

10 % rabatt vid köp av minst 5 säckar

Balkongjord
Balkongjord 50L

Extragödslad jord med tillsats av lera och leca. Stort innehåll av lättillgänglig och långtidsverkande näring samt ett balanserat mikroliv. Lämplig vid plantering i balkonglådor, urnor och amplar.

55 kr/st

Rosjord
Rosjord 50L

Extragödslad jord med tillsats av lera. Stort innehåll av lättillgänglig och långtidsverkande näring samt ett balanserat mikroliv. Lämplig vid plantering av rosor och andra näringskrävande växter.

55 kr/st

Planteringsjord
Plantjord 50L

Plantjord som berikats med hönsgödselkompost. Stort innehåll av lättillgänglig näring samt ett balanserat mikroliv. Den bästa start du kan ge dina växter. Innehåller bara naturliga råvaror. Lämplig för plantering av normalt krävande växter utomhus. Blandas med uppgrävd jord.

55 kr/st

Täckbark
Täckbark 50L

Sorterad, ogödslad furu- och granbark. Lämplig för skydd mot ogräs, köld och torka.

55 kr/st

Dressjord
Dressjord

Välgödslad finsorterad jord med tillsats av sand och kalk. Lämplig för reparation och toppdressning av befintliga gräsmattor, nyanläggning samt underlag för färdig gräsmatta.

55 kr/st

Kogödsel
Kogödsel 50L

Välkomposterad, näringsrik gödsel med tillsats av hönsgödselkompost. Stort innehåll av välbehövliga mikroorganismer. Lämplig för gödsling och jordförbättring av hela trädgården.

55 kr/st

Barkmull
Barkmull 50L

Finsorterad, komposterad bark med tillsats av hönsgödselkompost. Används vid jordförbättring av såväl leriga som lätta jordar

55 kr/st

Vad är en bra jord?

Jordens struktur redogör hur den sammansatt. En bra sammansatt jord innehåller oftast hälften fast material och resterande del hålrum. Hålrum skapas dels av hur partiklarna är packade på varandra samt av rötter och maskar. Dem större hålrummen innehåller syre medans de mindre hålen innehåller vatten. Jord som består av för mycket lufthål har större risk att torka ut fort. Det är även mindre bra om den består av lite lufthål eftersom rötterna får det svårare att växa sig stora. De flesta planteringsjordar består därför av en större del torv eftersom att den har egenskapen att hålla en bra balans av vatten och luft i jorden. Sand, leca, bark och perlite är även andra exempel på material som brukar blandas i jorden och påverka strukturen. En dålig jord är helt enkelt svår att vattna och gödsla eftersom rötterna har problem att ta upp det mängd vatten och näring den behöver.

Torv i jord

Torv har en blandning av olika egenskaper som passar utmärkt vid tillverkning av jord. Fyllnadsmaterialet har en bra kvalitet och en hög potential till att behålla rätt mängd vatten och luft. Den sänker även PH-värdet i jorden. Det är en jordart som bildas av växtrester som har förmultnat under fuktiga förhållanden.

Det finns både ljus och mörk torv som man brukar skilja på vid sammansättningen av jord. Ljus torv är lite grövre och är mindre nedbruten med en förmultningsgrad på ca H2. Mörk torv är finkornigare, mer nedbruten och har en förmultningsgrad på ca H6.

Sand i jord

Sanden har en förmåga att förbättra strukturen i jorden som leder till att växterna får ett bättre och starkare rotsystem. Sanden framställs och sorteras ur grustäkter och är en naturprodukt som ofta används vid jordtillverkning. Sanden bör vara grövre och inte för finkornig vid tillverkning eftersom det gör jorden hård.

Lera i jord

Leran har en bra förmåga att bibehålla och utsöndra vatten och näring i jorden. Blandningen av lera och jord ger även en struktur som gör det lätt att vattna samt ger ett bättre och starkare rotsystem. Leran framställs från lertäkter på före detta åkermark som består till stor del av finfördelat stenmaterial. Vid jordtillverkning är det viktigt att välja en lera som är ren från ogräs med en hög lerhalt.

Hos oss betalar du enklast med swish som privatperson!

Swish_Logo_Secondary_RGB

123 563 7731

Vad kostar det att hämta material?

0 kr

0 m3

0 tons

exkl. moms

KONTAKT