Täckbark

Täckbark används i rabatterna för att isolera och skydda växternas rötter från kyla. Barken hämmar även ogräset från att etablera sig och minskar avdunstning. Vi säljer täckbark per kvadratmeter.

täckbark kits

Täckbark

Återvunnet material (100 × 50 px)

Täckbark är ett naturligt skyddslager i rabatterna som minskar mängden ogräs som rotar sig samt skyddar träd och växters rötter från tjäle. Perfekt att använda i alla typer av rabatter men framförallt runt perenner och rosenbuskar.

750 kr / m3
(938 kr/m3 inkl. moms)

1080 kr / m3 i Storsäck ca 1000 kg
(1350 kr/m3 inkl. moms)

840 kr / m3 släpkärra

(1050 kr inkl. moms)

 

750 kr / m3
(938 kr / m3 inkl. moms)

1080 kr / m3 i storsäck ca 1000 kg
(1350 kr/m3 inkl. moms)

840 kr / m3 släpkärra

(1050 kr / m3 inkl. moms)

PRISERNA GÄLLER FR.O.M. 2024-03-01.

Täckbark

Täckbarken här i Sverige är oftast tillverkad av barken från barrskog. Barken är en naturlig restprodukt från annan trä- och virkesproduktion. Det är ett miljömässigt hållbart alternativ som över tid bidrar till att hålla jorden i trädgården kan täckbark användas som isolering i rabatter eller som täckmaterial på gångar.

Täckbark kan även användas för att eliminera delar av gräsmatta där trädgårdsland eller byggnation ska skapas.

När lägger jag täckbark?

Täckbark läggs bäst ut på våren och på hösten. Rekommenderat är att lägga ett lager om ca 10 centimeter. Det är ett effektivt ogräs- samt frostskydd. Dessutom ser täckbarken snyggt ut både i rabatterna och på trädgårdsgångarna.

Vad är Täckbark bra för?

Under sommarsäsongen hindrar täckbarken ogräs i rabatterna, dessutom hjälper den till estetiskt genom att rabatten ser mer välvårdad ut.

Under hösten och vintern isolerar täckbarken växterna och skyddar rötterna från frost och kyla. Det gör att dina perenner snabbare kan komma igång att växa på våren och må bättre under längre tid.     


Täckbark kan även spridas över större ytor gräsmatta, som ska göras om till odlingsmark eller något annat. Barken läggs då ovanpå ett lager kartong eller pappduk som i sin tur ligger direkt på gräsmattan. Barken kväver då gräsmattan och hindrar tillväxt, för att efter några år ha skapat ett perfekt jordlager att till exempel anlägga trädgårdsland i. Vill man inte vänta länge, så kan man plantera växterna direkt i gräsmattan genom att skära ut hål i kartongen, sedan puttas täckbarken emot växten för att hindra gräs som vill växa upp runt plantan.  

Hur används täckbark i rabatten?

För att lägga täckbark, börjar du med att fylla planteringsjord och plantera växterna i rabatterna, om du inte redan gjort det. Efter läggs en barkduk, ett tunt lager material som släpper igenom vattnet, men hindrar ogräset från att etablera sig. I duken skär du hål för dina plantor. Därpå placeras sen täckbarken. Lagret med täckbark bör vara ca 10 cm tjockt för att barken ska ge bästa effekt. Över tid komposteras barken och blir till jord och täckbarkslagret kan fyllas på efter behov.   

Ett tips när du lägger täckbark är att fylla på med extra näring till jorden för att barken inte ska ta näringen som annars är avsedd för plantorna. 

Vad är det för skillnad på Täckbark och Barkmull?

Barkmull är jordig och helt nedbruten bark medan täckbarken är upphackad, ogödslad bark, ofta från barrträd. Tillför du barkmull till rabatten blandar du upp den med lerrik jord för att få en fin uppluckrad effekt där rötter på plantorna lätt tar fäste och kan utvecklas. Täckbarken å andra sidan är oförmultnad och läggs ovanpå jorden. Över tid, allt eftersom barken förmultnar, tillförs extra mull i rabatten. 

Hur mycket täckbark behövs?

Det går åt ca 50 liter täckbark per kvm som täcks, för ett ca 10 cm tjockt lager. Hos Kits Contractor i Enköping kan du lätt köpa större mängder täckbark till bra pris antingen per byggsäck eller lösvikt för att uppfylla behovet. 

Hos oss betalar du enklast med swish som privatperson!

Swish_Logo_Secondary_RGB

123 563 7731

Vad kostar det att hämta material?

0 kr

0 m3

0 ton

exkl. moms

KONTAKT