Mark och anläggning

white Triangle

Våra tjänster inom mark och anläggning

Vi på Kits Contractor hjälper dig som privatperson eller företag med mark och anläggning, vilket innefattar allt från VA, el, grunder, exploatering, finplanering och asfaltering. Vi har en lång erfarenhet av både mindre och större projekt inom mark och anläggning och kan därför garantera professionell hjälp.

När det gäller våra tjänster inom mark och anläggning, kan vi erbjuda anpassade och hållbara lösningar utefter dina behov. Detta innefattar allt ifrån grundarbete till färdig platta av nybyggnation. Tack vare vår kunniga och engagerade personal kan vi ta oss an olika stora projekt inom mark och anläggning på ett effektivt och miljöanpassat sätt. Vi är helt enkelt duktiga på det vi gör och lägger ett stort intresse i varje kund.

Såhär jobbar vi inom mark och anläggning

Efter vårt första kundmöte ser vi till att lämna ett kostnadsförslag utefter kundens önskemål. Efter kunden har accepterat anbudet tar arbetsledaren på bygget ansvaret för projektet. Arbetsledaren kommer hålla en nära dialog med kunden och svara på eventuella frågor genom hela processen.

VA

Vid köp av tomt där det saknas VA kan det behövas ordna ett eget system. Vi hjälper både företag och privatpersoner att planera och anlägga VA-system. Arbetet sker alltid med kundens önskemål i fokus och med målet att leverera kvalitet.

El

Vi arbetar åt privatpersoner och företag och tar oss an både stora och små markarbeten för olika el projekt. Behovet av gräv- och markarbeten för el-installation uppstår ofta vid ombyggnationer eller nybyggnationer. Vi ser alltid till att jobba snabbt och effektivt samt håller en hög kvalitet på det vi levererar.

Grunder

När man skapar en grund finns det mycket man behöver tänka på för att den ska bli bra. Vi hjälper dig som privatperson eller företag hela vägen från planering och byggkonstruktion till färdig leverans. Från vår sida kan vi garantera att arbetet utförs av professionella arbetare som sitter på en lång erfarenhet och god kunskap inom området.

Exploatering

Vi utför exploatering för nya bostadsområden där det exempelvis behöver byggas ut med nya gator, VA eller belysning. När exploateringsarbetet är färdigt kan man påbörja byggprocessen för eventuella husbyggnationer eller fastigheter.

Finplantering

Vi utför finplantering till kunder som är i behov av att förändra sin trädgård. Vi finns med från idé till färdigplanterad trädgård och ser till att alla dina behov och önskemål blir uppfyllda.

Asfaltering

Vi hjälper företag, enskilda väghållare och privatpersoner med flera typer av asfalteringsarbeten. Oavsett om du behöver hjälp med ett mindre projekt som exempelvis en enklare lagning eller större projekt där beläggning krävs på större ytor så kan vi hjälpa dig.

KONTAKT