Sprängning och spräckning av berg och sten

white Triangle

Vi utför sprängning, spräckning och dardaspräckning

Kits Contractor utför sprängning och spräckning av berg, betong och sten som inte går att gräva upp. Skillnaden mellan sprängning och spräckning är att sprängningen är mer heltäckande och stor medan spräckning är liten och begränsad.

sprack@2x

Sprängning och spräckning handlar om att lösgöra sten och berg för att sedan göra det till grus. Vi kan utföra traditionell sprängning och vibrationsfri spräckning med Darda eller Simplex. Traditionell sprängning går effektivt och fort att göra men det krävs polistillstånd och besiktning kring närliggande byggnader. Spräckning däremot, är ett långsammare alternativ som inte kräver några tillstånd eller kontroller av närliggande byggnader.

Spräckning klassas helt enkelt som en mildare typ av sprängning på berg, betong och sten. Spräckning används när arbetet ska utföras på ett tätbebyggt område för att få minimal vibration som inte påverkar omgivningen. Traditionell sprängning orsakar nämligen mycket vibrationer och kan därmed ta skada på närliggande fastigheter om inte allt utförs korrekt.

 

Vill du prata med oss om sprängning och spräckning? Ring oss på 0171-470470 eller skicka in en offertförfrågan så återkommer vi!

Sprängning

Att utföra sprängarbeten kan vara riskfyllt och bör därför utföras av någon med erfarenhet och kunskap. Vi besitter en lång erfarenhet kring sprängning och kan garantera dig en säker hantering av berg och sten i vårt arbete. Sprängning används ofta inom byggbranschen där exempelvis grunder ska byggas eller när berg, sten och betong ska rivas. Vid traditionell sprängning används sprängämnen som gör arbetet mer effektivt och heltäckande. För att kunna spränga krävs det idag polistillstånd och besiktning av hus i närheten.

Spräckning

Nu förtiden kan stenar och mindre berg tas bort från tomter eller nära fastigheter med hjälp av olika spräckningsmetoder. Jämfört med sprängning är spräckning ett mildare alternativ som skapar minimal vibration och ger ett effektivt resultat. Spräckning används ofta inom tätbebyggda områden eller för att dränera runt hus.  Vi kan spräcka bort sten och berg med två olika spräckningsmetoder, Darda/hydraulisk spräckning eller simplex. Ingen av dessa kräver sprängtillstånd eller besiktning kring närliggande område vilket gör att man sparar både tid och pengar.

Darda/Hydraulisk spräckning

Dardaspräckning, även kallad hydraulisk spräckning, är en extremt kraftfull metod som är lätt att hantera. Den kan spräcka berg, betong och lösa stenar både tyst och vibrationsfritt och har en spräckkraft upp till flera hundra ton. Med hjälp av Darda spräckning kan vi utföra arbetet på ett effektivt, enkel och säkert sätt i känsligare områden eftersom den inte finns någon risk för sprickor i husgrunder, väggar eller vattenledningar.

KONTAKT

Så arbetar Kits Contractor med sprängning och spräckning

Innan vi utför spräckning eller sprängning ser vi alltid till att göra en riskbedömning och beakta allt som finns i närheten. Efter att riskbedömningen har gjorts kan man börja bestämma sprängningsmetod, storlek och önskat resultat samt tid och skydd för omgivning och personal. Vi ser även till att säkra området efter genomförd spräckning eller sprängning.

Sprängning är ett hårt jobb som kräver en god erfarenhet och ett taktiskt säkerhetstänkt. Från vår sida kan vi garantera att arbetet utförs av professionella arbetare som sitter på en lång erfarenhet och god kunskap inom området.  Vi använder oss av utrusning i hög klass och ser alltid till att arbetet levereras i tid och uppfyller kundens behov och önskemål.  Vi är flexibla och effektiva i vårt arbete och lägger alltid ett stort intresse i varje kunds behov. Du kan känna dig trygg med att lämna över ansvaret för sprängningen till oss.

Är du osäker på vilken metod som passar dig bäst? Kontakta oss så hjälper vi dig.