Lämna bergmassor och stenmassor

white Triangle

Sortering av berg och stenmaterial

Vid sprängarbeten uppstår ofta överblivna berg och stenprodukter som behöver omhändertas. Vi på Kits Contractor tar hand om det överblivna materialet och sorterar upp det på vår anläggning. För att sorteringen ska bli så maximal som möjligt ser vi till att göra löpande kontroller på det sorterade materialet. Vi har som krav att avfallslämnaren själv ska ha kontrollerat bergets innehåll innan vi tar emot det. Tidigare förflyttades bergmassorna direkt till deponin efter sprängningsarbetet. Däremot är det idag mer intressant att sortera och ta hand om krossat berg både för miljön och av resursskäl. Det har även blivit ekonomiskt intressant att omhänderta krossat berg. Nästan allt berg sorteras idag och ytterst lite blir förlorat.

Sprängt berg går att återanvända direkt på arbetsplatsen som fyllnadsmassa. Kommer materialet inte till användning på plats kan det även transporteras till vår anläggning för sortering. Att återanvända sprängt berg direkt på plats kan ge höga besparingar i form av transporter, deponi och eventuella miljöavgifter. Vi på Kits Contractor sitter på en hög kompentens när det kommer till sortering och sprängning av berg. Vi erbjuder dig olika sprängnings och spräckningsmetoder och kan sortera berget direkt på plats eller på vår anläggning i Enköping.

Innan vi tar emot ditt överskott av berg och sten måste du som avfallslämnare fylla i en deklaration. Du behöver även ta ett prov på  innehållet för att kunna se om det är förorenat eller inte. Har du frågor eller vill diskutera möjliga lösningar kring sortering av berg och sten, kontakta oss.

Alla nedan angivna priser förutsätter MRR (mindre än ringarisk). All intippning av massor sker med vikt på fulla lass av max last.

recycle@2x

= Återvunnet material

PRISERNA GÄLLER FR.O.M. 2024-03-01 - MOMS TILLKOMMER

berg-rund-300
Sprängt rent berg

>600mm

0 kr/ton

berg-rund-300
Berg/sten < 600 mm

Fritt från jord

10 kr/ton

berg-rund-300
Berg/sten > 600 mm

Fritt från jord

50 kr/ton

berg-rund-300
Berg/sten under 600 mm Jordblandat

Med jordinslag

135 kr/ton

berg-rund-300
Berg/sten över 600 mm. Jordblandat

Med jordinslag

130 kr/ton

Det är du som avfallslämnare som ansvarar för att massorna blir deklarerade och provtagna innan det överlämnas till oss. Vet du inte hur man deklarerar eller utför en provtagning kan du kontakta oss så hjälper vi dig med detta.

Hos oss betalar du enklast med swish som privatperson!

Swish_Logo_Secondary_RGB

123 563 7731

KONTAKT