Bergkross

Bergkross 0/16 är det översta lagret på en väg, och Bergkross 0/32 är det understa lagret som bär upp strukturen. Det ska vara lätt att underhålla samtidigt som det är vattenavledande. Slitlager säljs per ton eller per byggsäck. Materialet kan antingen levereras av oss eller hämtas upp från vår central i Enköping.

bergkross0-16 (1)

Bergkross 0/8 ÅV

Återvunnet material (100 × 50 px)

Vi erbjuder slitlager i fraktion 0/8 vilket är perfekt storlek att använda för väg anpassad för personbilar.

40 kr / ton
(50 kr/ton inkl. moms)

 

40 kr / ton
(50 kr / ton inkl. moms)

 

PRISERNA GÄLLER FR.O.M. 2024-03-01.

bergkross0-16 (1)

Bergkross 0/16

Återvunnet material (100 × 50 px)

Vi erbjuder slitlager i fraktion 0/16 vilket är perfekt storlek att använda för väg anpassad för personbilar.

131 kr / ton
(164 kr/ton inkl. moms)

680 kr/säck
(850 kr / säck inkl. moms)

440 kr/ släpkärra max 1000 kg
(550 kr / säck inkl. moms)

880 kr/ släpkärra max 2000 kg
(1100 kr / säck inkl. moms)

 

131 kr / ton
(164 kr / ton inkl. moms)

680 kr / säck
(850 kr / säck inkl. moms)

440 kr / släpkärra max 1000 kg
(550 kr / säck inkl. moms)

880 kr / släpkärra max 2000 kg
(1100 kr / säck inkl. moms)

PRISERNA GÄLLER FR.O.M. 2024-03-01.

kross 0-32

Bergkross 0/32

Återvunnet material (100 × 50 px)

Vårt bärlager består av en blandning av sand och sten och är i fraktionen 0/32. Det är ett perfekt material att använda som underskikt vid vägbygge eller att gjuta en betongplatta på.

Bärlagret är tillverkat av återvunna krossmaterial direkt på vår central i Enköping.

129 kr / ton
(161 kr/ton inkl. moms)

680 kr/säck
(850 kr / säck inkl. moms)

440 kr/ släpkärra max 1000 kg
(550 kr / säck inkl. moms)

880 kr/ släpkärra max 2000 kg
(1100 kr / säck inkl. moms)

129 kr / ton
(161 kr / ton inkl. moms)

680 kr / säck
(850 kr / säck inkl. moms)

440 kr / släpkärra max 1000 kg
(550 kr / säck inkl. moms)

880 kr / släpkärra max 2000 kg
(1100 kr / säck inkl. moms)

PRISERNA GÄLLER FR.O.M. 2024-03-01.

Hos oss betalar du enklast med swish som privatperson!

Swish_Logo_Secondary_RGB

123 563 7731

Vad kostar det att hämta material?

0 kr

0 m3

0 ton

exkl. moms

KONTAKT

Återvunnet bergskross, även kallat bergrecycling, är en metod för att återanvända restmaterial från utförda berg- och gruvdrift. Detta kan vara allt från krossat berg från bergsbrott och stenbrott till krossat grus och sand från rivning av byggnader och vägar. Bergrecycling är en miljövänlig metod för att använda gamla bergstrukturer, samtidigt som det minskar behovet av att producera nytt berg från råvaror.

Vad är återvunnet bergskross?

Återvunnet bergskross är restmaterial från utförd berg- och gruvdrift som har krossats och sorterats för att användas igen. Det kan användas för en mängd olika projekt, inklusive vägbyggnad, järnvägar och inom byggbranschen. Bergrecycling är också ett sätt att återvinna energi som har gått åt för att producera det ursprungliga bergmaterialet.

Varför ska man använda återvunnet bergskross?

Att använda återvunnet bergskross har många fördelar, både för miljön och ekonomin. För det första minskar det behovet av att producera nytt berg från råvaror, vilket minskar miljöpåverkan. Dessutom är återvunnet bergskross ofta billigare än att producera nytt berg, vilket gör det till ett ekonomiskt fördelaktigt val.

Hur återvinns bergskross?

Bergskross återvinns genom att krossa materialet och sortera det för att återvinna viktigt material. Metoderna kan variera beroende på typen av berg, men vanligtvis används krossverk och separationsutrustning. Återvunnet bergskross kan sedan användas i nya projekt eller som grund för vägar och byggnader.

Återvunnet berg i Enköping

Kits Contractor i Enköping erbjuder bergrecycling tjänster, som är tillgängliga för både professionellt bruk och privatpersoner. Vi erbjuder tjänster som krossning, sortering och transport av återvunnet bergskross.

Användningen av återvunnet bergskross ger ett ekologiskt och ekonomiskt fördelaktigt alternativ jämfört med att producera nytt berg från råvaror. Det hjälper också till att minska mängden avfall som skickas till deponier och bidrar till en hållbar utveckling. Återvunnet bergskross kan också ha fördelar som hårdare yta, mindre porositet och bättre vattenavrinning.

Att använda återvunnet bergskross i Enköping är ett bra val för att hjälpa till att minska miljöpåverkan och samtidigt spara pengar. Kits Contractor i Enköping erbjuder också tjänster för att hjälpa byggherrar och entreprenörer att hantera detta material på ett säkert och effektivt sätt. Det finns också möjligheter för att använda återvunnet berg i viktig infrastruktur projekt och byggnadsprojekt i Enköping. Kontakta oss gärna för att få veta mer.