Våra tjänster

white Triangle

Kits Contractor utför flera typer av entreprenadarbeten. Allt ifrån grundarbeten till färdig platta för nybyggnation. Vi utför även sprängning, spräckning och borrning. Vi har en flexibel maskinpark vilket gör att vi kan utföra både större och mindre projekt. Här kan du läsa mer om våra tjänster.

Mobil krossning & sortering

Vi på Kits Contractor erbjuder mobil krossning och sortering i täkter, på återvinningar eller direkt på din byggarbetsplats. Beroende på vilken produkt du vill framställa kan vi seriekoppla en eller flera krossar med ett eller flera sorterverk. På så sätt kan vi anpassa krossningen och framställa en produkt utefter dina behov. Vi har en lång erfarenhet i att krossa och sortera byggmassor och kan därmed garantera dig professionell hjälp.

Sprängning & Spräckning

Vi hjälper företag och privatpersoner med sprängning och spräckningsarbeten av berg och sten som inte går att gräva upp. Vi utför traditionell sprängning och vibrationsfri spräckning med Darda eller Simplex. Innan vi utför sprängning eller spräckning ser vi alltid till att göra en riskbedömning och beakta allt som finns i närheten. Vi använder oss av utrusning i hög klass och ser alltid till att arbetet levereras säkert och i tid samt uppfyller kundens behov och önskemål. Du kan känna dig trygg med att lämna över ansvaret till oss.

Mark & Anläggning

Vi hjälper privatpersoner och företag med projekt inom mark och anläggning, vilket innefattar allt från VA, el och grunder till  exploatering, finplanering och asfaltering. Vi har en lång erfarenhet av både stora och små utförda mark och anläggnings projekt och kan därmed garantera dig professionell hjälp av vår kunniga och engagerade medarbetare.

Underhåll

Oavsett om du behöver hjälp med snöröjning eller gräsklippning kan vi ta oss an uppdraget. När snöröjning inte är aktuellt under året finns vi tillgängliga för gräsklippning. När du anlitar oss garanterar vi dig en god service samt att arbetet genomförs med kvalitet. Vi riktar oss till företag och privatpersoner i Enköping med omnejd.

Vad kostar det att hämta material?

0 kr

0 m3

0 ton

exkl. moms

KONTAKT