Våra tjänster

white Triangle

Kits Contractor erbjuder tjänster som kan hjälpa dig som företag, samfällighet eller privatperson. Vi har personal som är utbildad och erfaren inom vår tjänstesektor, och en stor maskinpark som stöttar dem i arbetet.

Spräckning & Sprängning - Mark & Anläggning - Sopning - Snöröjning

Mobil krossning & sortering

Vi på Kits Contractor erbjuder mobil krossning och sortering i täkter, på återvinningar eller direkt på din byggarbetsplats. Beroende på vilken produkt du vill framställa kan vi seriekoppla en eller flera krossar med ett eller flera sorterverk. På så sätt kan vi anpassa krossningen och framställa en produkt utefter dina behov. Vi har en lång erfarenhet i att krossa och sortera byggmassor och kan därmed garantera dig professionell hjälp.

Sprängning & Spräckning

Vi hjälper företag och privatpersoner med sprängning och spräckningsarbeten av berg och sten som inte går att gräva upp. Vi utför traditionell sprängning och vibrationsfri spräckning med Darda eller Simplex. Innan vi utför sprängning eller spräckning ser vi alltid till att göra en riskbedömning och beakta allt som finns i närheten. Vi använder oss av utrusning i hög klass och ser alltid till att arbetet levereras säkert och i tid samt uppfyller kundens behov och önskemål. Du kan känna dig trygg med att lämna över ansvaret till oss.

Mark & Anläggning

Vi hjälper privatpersoner och företag med projekt inom mark och anläggning, vilket innefattar allt från VA, el och grunder till  exploatering, finplanering och asfaltering. Vi har en lång erfarenhet av både stora och små utförda mark och anläggnings projekt och kan därmed garantera dig professionell hjälp av vår kunniga och engagerade medarbetare.

Underhållssopning

Underhållssopning av vägar och gator är viktigt av både estetiska och praktiska anledningar. Efter vintern hjälper vi till med vårens sandsopning och senare under året kan vi hjälpa till med underhållssopning. Grenar, löv, grus och annat sopas, samlas upp och körs bort för att ge en trevligare upplevelse av området och för att skydda trafikanter, dagvattensystem m.m. från de material som ligger på väg eller i vägkanten.

Snöröjning

Behöver du hjälp med vinterns snöröjning?

När snön faller drar våra traktorer och snöröjare ut på vägarna för våra kunders räkning. När du anlitar oss kan vi garantera dig en god service samt att arbetet genomförs med kvalitet av erfarna maskinförare. Vi riktar oss till företag och privatpersoner i områden kring Enköping, Bålsta och Västerås.

Vad kostar det att hämta material?

0 kr

0 m3

0 ton

exkl. moms

KONTAKT